Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010


καλοκαίρι...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...