Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

http://www.youtube.com/watch?v=hyXYuOrduYw

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...