Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

                              

 

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...