Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

 
                        

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...