Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010


ΓΥΝΑΙΚΑ...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...