Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010


MAZI...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...