Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...