Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010


ΑΝΔΡΑΣ...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...