Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΚΥΜΑ

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...