Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010


ζωγραφική σε παλιό κεραμίδι...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...