Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010


αιθεριο...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...