Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΜΠΑΝΙΟ...

Κοιτάζοντας

Κοιτάζοντας
πίσω απ' τα φαινόμενα...